SAMA PEHMUS, TEINE NIMI. "Pusku Pusku" on nüüdsest "Slowdown"
Suurim valik kott-toole Eestis!
Võta meiega ühendust! Tel: +372 534 02414 E-mail: info@slowdown.ee

Kasutajatingimused

SLOWDOWN Kasutajatingimused

1. MÕISTED:
1.1. Slowdown.ee - mida haldab Eesti Vabariigis registreeritud äriühing "Myroom OÜ".
    Registrikood: 12610206. 
    Juriidiline aadress: Rästiku 6, 76401, Laagri alevik, Harjumaa, Eesti.
    Epost: info@slowdown.ee
    Telefon: +372 53 402 414
1.2. Slowdown.ee - Epood mis asub www.slowdown.ee aadressil
1.3. Ostja - 1) tegutsev füüsiline isik, st. täisealine isik, kelle teovõimet ei piira kohtuotsus; 2) alaealine vanus vanuses 14 kuni 18, kellel on vanemate või hooldajate nõusolek, välja arvatud juhul, kui teda emantsipeeritakse; 3) juriidiline isik; 4) kõigi eelnimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.
1.4. Pooled - ostja ja müüja koos.
1.5. Isikuandmed - igasugune teave üksikisiku kohta - andmesubjekt, kelle identiteet on teada või mida saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste andmete kasutamise kaudu nagu nimi, aadress, e-posti aadress. e-post, telefoninumber.
1.6. Tingimused - need SLOWDOWN kaupluses toodete ostmise ja müümise tingimused", sealhulgas Veebipood.


2. Üldsätted:
2.1. Ostja kinnitab reegleid, lugedes neid ja märkides märkeruutu avalduse "Olen lugenud ja nõustun kasutajatingimustega" kõrval. Sel viisil kinnitatud tingimused on osapooltele siduv juriidiline dokument, mis sätestab ostja ja müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja maksmise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ja muud sellega seotud tingimused
2.2. Slowdown.ee epoest saavad osta ainult reeglite punktis 1.3 määratletud ostjad. Ostja, olles tutvunud ja reeglitega nõustunud, kinnitab, et tal on õigus osta kaupa slowdown.ee
2.3. Müüjal on vajaduse korral või Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustel õigus reegleid muuta, täiendada või täiendada.
2.4. Kui müüjal on õigus või kohustus edastada ostjale e-posti teel teavet või dokumente, vastutab müüja toimiva ja talle kuuluva e-posti aadressi edastamise eest ainuisikuliselt Ostja.
 
3. Kauba tellimine, ostu-müügi õigussuhte tekkimise hetk:
3.1. Ostja saab tellida SLOWDOWN kaupu, valides ühe järgmistest:
3.1.1. Veebis: slowdown.ee
3.2. Ostja kauba tellimisel 3.1. peavad müüja edastatud vastavatel väljadel esitama oma isiklikud või ettevõtte andmed, mida on tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vaja.
3.3. Ostjatele, kes esitavad kontoris kauba tellimuse, kehtivad Tingimused. Tellimuse esitamisega nõustuvad nad tingimustega.
3.4. Kui Ostja pärast kauba valimist ja ostukorvi vormistamist viib läbi kõik tellimistoimingud, millest viimane on makseviisi valimine ja kinnitamine, loetakse sõlmituks Ostja-Ostja õigussuhe ja ostu-müügileping.
3.5. Iga ostja tellimus salvestatakse slowdown.ee andmebaasi.
 
4. Ostja õigused:
4.1. Ostjal on õigus osta kaupu slowdown.ee vastavalt käesolevate reeglitega kehtestatud korrale.
4.2. Ostjal on õigus tellimus tühistada vastavalt käesolevates reeglites toodud korrale.
4.3. Ostjal on õigus lepingust taganeda käesolevates eeskirjades kehtestatud korras.
4.4. Ostjal on õigus ostetud kaup välja vahetada või tagastada vastavalt jaotises „Garantiid ja tagastamine“ toodud korrale.
4.5. Ostjal on muud reeglid ja Eesti Vabariigi õigusaktid.

5. Ostja kohustused:
5.1. Slowdown.ee abil peab Ostja täitma oma kohustused, järgima käesolevaid reegleid, muid tingimusi ja tingimusi, mis on selgelt välja toodud saidil slowdown.ee, ega tohi rikkuda Eesti Vabariigi õigusakte.
5.2. Ostja peab tellitud kaupade või teenuste eest tasuma ja aktsepteerima neid vastavalt käesolevatele reeglitele.
5.3. Ostja, kes on ostmise ajal märkinud "Telli uudiskiri", nõustub saama eripakkumistega SLOWDOWN infolehti.
5.4. Ostja, kes kott-tooli saab, peab selle lahti pakkima, s.t. Mitte hoida suletud transpordipakendis. Transpordi ajal võib kott temperatuurierinevuste tõttu märjaks saada ja see tuleb lahti pakkida.
 
6. Müüja õigused:
6.1. Müüjal on õigus muuta slowdown.ee mõnda või kõiki funktsioone, peatada või lõpetada need, samuti muuta slowdown.ee elementide paigutust.
6.2. Müüjal on õigus peatada või lõpetada slowdown.ee tegevus. Sel juhul on kõik aktsepteeritud ja kinnitatud ostja tellimused täidetud ja uusi tellimusi vastu ei võeta.
6.3. Müüjal on õigus muuta slowdown.ee pakutavate teenuste ulatust või osutamise viisi, peatada, lõpetada teenuse või selle osa osutamine, võtta teenuse või teenuse osa eest tasu.
 
7. Müüja kohustused:
7.1. Müüja kohustub tagama ostjale juurdepääsu slowdown.ee pakutavatele teenustele nendes reeglites ja teistes slowdown.ee tingimustes sätestatud tingimustel.
7.2. Vastavalt Tingimuste tingimustele kohustub Müüja esitama Ostja tellitud kauba ja võtma vastu Ostja tagastatud kauba.
7.3. Kui müüja ei saa oluliste asjaolude tõttu tellitud toodet ostjale tarnida, kohustub ta ostjale pakkuma analoogset toodet või selle omadustega võimalikult sarnast toodet. Kui ostja keeldub analoogina või sarnasena pakutavat kaupa vastu võtmast, kohustub müüja ostjale tagastama raha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul ja igal juhul tühistama tellimuse.
 
8. Kaupade hinnad, maksmise kord ja tingimused:
8.1. Slowdown.ee leitakse kaupade hinnad eurodes, sealhulgas sel ajal kehtiv käibemaksumäär. Kaupa müüakse Ostjale hindadega, mis kehtivad slowdown.ee veebilehel tellimuse vormistamise hetkel.
8.2. Ostja saab tellitud kauba eest maksta ühel järgmistest viisidest:
8.2.1.Pangalink;
8.2.2. pangaülekandega;
8.2.3. sularahas tellimuse esitamise ajal müüja kontoris;
8.2.4. liisingufirmade pakutava tarbijakrediidilepingu teenuse kasutamine.
8.3. Kui müüja saab kauba eest makse või saab kinnituse ostu finantseerimise kohta (kui ostja on valinud reeglite punktis 8.2.4 sätestatud makseviisi), algab kauba tarneaeg. Kui ettemaksu ei tasuta 7 kalendripäeva jooksul, tühistatakse teie tellimus automaatselt.
8.4. Reegleid kinnitades nõustub ostja, et ostudokumendid - käibemaksuarved - tuleb talle esitada elektrooniliselt ostja registreerimisvormis täpsustatud e-posti aadressil kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuarved hõlmavad valitud kaupu, nende kogust, kauba lõpphinda koos kõigi maksudega ja muud raamatupidamisalaste õigusaktide kinnitamiseks vajalikku teavet.
8,5. Kauba hinda ei saa muuta pärast seda, kui müüja on tellimuse kinnitanud, välja arvatud juhul, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehniliste vigade või muude müüjast sõltumatute objektiivsete põhjuste tõttu. Kui sellisel juhul ei nõustu ostja kauba ostmist uue hinnaga, võib ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Tellimuse tühistamisel käesolevas punktis sätestatud korras tagastatakse kõik ostja poolt tasutud summad.
8.6. Müüja tutvustab soodustust, kauba või kaubagrupi eripakkumist kuulutades ostjale, et kauba allahindlusi ei kombineerita muude allahindlustega (näiteks soodustus ei kehti müügikohas asuvatele kaupadele - allahindlusi ei lisata).
8.7. Käesolevate tingimustega nõustudes nõustub ostja, et erandjuhtudel võib kohaletoimetamine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mida Müüja ei saa kontrollida. Sel juhul kohustub müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja kokku leppima tarnetingimused ja muud tingimused.
8.8. Kaupade ostjale üleandmisel kontrollib ostja koos müüja või tema volitatud esindajaga saadetise ja eseme (te) seisukorda ning allkirjastab üleandmis-vastuvõtmisdokumendi. Kui Ostja on saadetise kätte saanud, loetakse Kaup üleantuks heas seisukorras, puudusteta ja kauba (toodete) koostises ei esine lahknevusi, mis võivad kauba väliskontrolli käigus tuvastada.
Kui märkate, et tarnitud kauba pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), ese / esemed on kahjustatud ja / või toode (ed) pole korralikult kokku pandud, peab ostja selle märkima koostama müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis kaubasaadetise ja / või kauba (toodete) rikkumise / lahknevuse teatise ja teavitama sellest Müüjat e-posti teel. e-posti teel: info@slowdown.ee
Kui Ostja jätab sellised toimingud tegemata, vabastatakse Müüja vastutusest kauba puuduste eest, kui nende puuduste põhjuseks ei ole tehase puudused, või kauba komplekti puuduste eest ainult juhul, kui sellised puudused on tuvastatavad kauba välise kontrolliga.
8.9. Tasuta saatmine Üle Eesti tellimustele üle 100 euro (see ei sisalda transpordikulusid).
 
9. Vastutus:
9.1. Slowdown.ee lehel tehtud toimingute eest vastutab Ostja.
9,2. Müüja vabastatakse vastutusest juhtudel, kui kahju tuleneb asjaolust, et ostja ei ole müüja soovitusi ja tema kohustusi arvestamata käesolevate tingimustega tutvunud, ehkki talle on selline võimalus antud.
Kott-toolid Poroloon täitega kott-toolid Välitingimustesse kott-toolid Sisetingimustesse kott-toolid Tumbad Tugitoolid Diivanid Lamamistoolid Logoga kott-toolid

Meie veebileht kasutab küpsiseid, et parandada teie sirvimiskogemust statistilistel ja turunduslikel eesmärkidel. Klõpsates nuppu "Nõustun", kinnitate oma nõusolekut küpsiste kasutamisega. Lisateave küpsiste kohta: Privaatsuspoliitika